PALVELUT | TEHTYJÄ TÖITÄ | YRITYS | ARVOT | YHTEYSTIEDOT | KIRJOKANSI | KIRJAKUSTANNUS | ETUSIVU

Yritysukko

Viestintätoimisto Kirjokansi toteuttaa kirjallista ja kuvallista viestintää sen mitä moninaisimmissa muodoissa. Viestinnän ja tiedottamisen suunnittelun ja toteuttamisen lisäksi tarjoan myös mediaan liittyvää koulutusta ja konsultaatiota.

Kirjojen ja muiden painotuotteiden suunnittelun ja toteutuksen lisäksi tarjoamme yhteistyössä Juvenes Print - Tampereen yliopistopaino Oy:n kanssa myös julkaisujen kirjapainopalveluja. Yhteydenoton myötä saat tietoa monipuolisista painopalveluista sekä myös haluamasi kirjapainotarjoukset.

Käytännössä saat samasta paikasta julkaisujen sisällön ja ulkoasun suunnittelun, graafisen toteutuksen sekä kirjapainopalvelut.

Vaikka kyseessä on yhden miehen yritys, ei kyseessä ole yksityisyritys vaan yhteistyöyritys. Kaikki hyvä ja kestävä syntyy yhdessä tehden.


Pikkujoutsen © Kirjokansi 2015